http://duocphamhocvienquany103.com/

Học viện Quân Y luôn là cơ sở dẫn đầu cả nước về điều trị bệnh và chữa bệnh, đây cũng là nơi nghiên cứu ra rất nhiều các vị thuốc quý, những phương pháp chữa bệnh và cũng là nơi đào tạo của hàng nghìn sinh viên trên cả nước.
Địa chỉ: 160 Phùng Hưng - Phúc La Hà Đông Hà Nội
Hotline: 01655879216 - 01233873920
WEbsite: http://duocphamhocvienquany103.com/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License